N}ja billboardip...

greenspun.com : LUSENET : Icelandic Graffiti : One Thread

jfja... hir getip ~ip sent skylabop og svarap ~eim og gert allt sem ykkur s}nist m stap ~ess ap naupga gestabskinni okkar... enjoy!

-- Skream (graffiti@islandia.is), October 27, 1998

Moderation questions? read the FAQ