Herfjerning med laser - permanent eller ikke?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei, jeg xnsker e fjerne skjeggveksten og her pe brystet. Jeg har vurdert elektrolyse, men det virker e vfre bede en langsommelig, smertefull, risikabel (for arrdannelse) og kostbar prosess. Se da ser det jo ut til at herfjerning ved hjelp av laser er svaret for meg. Men se har jeg lest litt pe forumene/bulletin boardsene pe America on-line at herfjerning ved laser ikke er permanent. Har noen av dere som leser dette egen erfaring e dele med meg?

Hilsen Eva

-- Eva (evdr@hotmail.com), September 25, 1998

Answers

De lfrde strides...

Hei,

Jeg har ingen egen erfaring med herfjerning, verken laser eller elektrolyse, men jeg har ogse som deg studert dette litt. Har forxvrig ogse en venninde som har benyttet laser.

Om det er permanent eller ikke tror jeg ikke det er noen som er i stand til e svare pe enne, nettopp av den grunn at det er sepass nytt. Laser har bare vert tilgjengelig for herfjerning i noen fe er se det er rett og slett ikke mulig e si om det er permanent eller ikke. De som driver med det hevder naturligvis at det er det, men bevisene mangler naturlig nok.

Prisen for behandlingen er jo ogse ett spxrsmel. Min venninde har betalt godt over Kr 20.000,- bare for ansiktet og det er jo heller ikke akurat gratis. Jeg tror nok den gode(?) gamle elektrolysen er det sikreste alternativet forelxpig... der er i hvertfall effekten garantert.

Hilsen Tina

-- Tina (tinan@geocities.com), September 25, 1998.


God artikkel om herfjerning pe Doktor Online

Pe URLen: http://www.doktoronline.no/ ligger det en god artikkel om emnet.

Selv har jeg forsxkt e nappe her for fxrste gang - det gjxr vondt - men er effektivt. Deilig e ikke behxve e vfre redd for skjeggstubben bare et par timer etter barbering :-)

Hilsen Elin

-- Elin Solheim (
elin_solheim@geocities.com), November 17, 1998.


Moderation questions? read the FAQ