Bokanmeldelse

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Detektiv og transvestitt Det er sjelden det kommer ut skjxnnlitterfre bxker i Norge der en av hovedpersonene er transvestitt. Noen eksempler er det som i Pernille Rygs +Sommerfuglefekten; der hovedpersonen Gigi er gift med transvestitten Benny. Jeg hatt gleden av e lese en ny krimbok. Tor Edvin Dahl har skrevet kriminalromanen +Dxden er deres hyrde; der transvetitten Roger/Rosalinde er en av hovedpersonene. Romanen starter som en psykologisk triller: Pernille, som er prest pe xstkanten i Oslo, fer en dag besxk av unge, vakre Kristian Sanden. Han har hevder e ha solgt sjelen sin til Djevelen i bytte mot lxfter om fremgang og suksess som glassimportxr pe Lillehammer. Men en byttehandel med Djevelen kan fxre mye uventet med seg.... Og hvem er da mer naturlig e sxke til enn presten ner Djevelens krav blir for hxye? En spxr seg om han bare tror han har solg sjelen sin eller om han virkelig har gjort det. Etter at Kristian Sanden drepes etterforsker Pernille saken. Hennes nye venninde Rosalinde drar til Lillehammer for e se nfrmere pe saken. Boka er velskrevet, spesielt synes jeg skildringen av Rosalinde og hennes opplevelser skildres bra. Hilsen Elin ICQ 13967551
Hjemmeside: http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/5910/

-- Elin Solheim (elinsolheim@hotmail.com), September 19, 1998

Answers

Dxden er deres hyrde - ne som pocketbok

Boken er ne til salgs hos Narvesen for 69,-

Hilsen Elin ICQ 13967551 Hjemmeside: http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/5910/

-- Elin Solheim (elin_solheim@geocities.com), October 01, 1998.


Moderation questions? read the FAQ