kvalitet pe websider.

greenspun.com : LUSENET : Distance : One Thread

disse websaken her er noe av den ekkleste jeg noen sinne har sett. mailinglist: et derlig webscript....legger ikke ut slikt hvis man er halveis serixs. kunne i hvertfall ha fixa litt pe html koden til mailinglista og dette webshittet her...*lamt*

-- Erlend Ringstad (erlend@ringstad.no), May 30, 1998

Answers

>disse websaken her er noe av den ekkleste jeg noen sinne har sett. >mailinglist: et derlig webscript....legger ikke ut slikt hvis >man er halveis serixs. kunne i hvertfall ha fixa litt pe html koden >til mailinglista og dette webshittet her...*lamt*

Med tanke pe at det er en service levert av noen andre for oss, se er det lite vi kan gjxre med html-koden. Og det er ikke et derlig webscript.

-- Walker (walker@on134th.com), May 30, 1998.


Moderation questions? read the FAQ