Kjipe ting...

greenspun.com : LUSENET : Distance : One Thread

huff, der var det mye teit... ---->

No drinking No drugs No extraterrestrial aliens No puking No permanent redecoration of the hall (spraypainting etc) No fires! No household appliances (fridges, microwaves etc) No pool No pets No sigarettes

-- Fid/tP (Fid-tP@online.no), May 21, 1998

Answers

re: Kjipe ting...

Vel, er ikke se veldig mye du kan gjxre med det. Vi fer ikke lov til e ha rxyking eller drikking i hallen av de vi leier av, og jeg tviler pe at det ger an e finne noen utleiere som tillater det.

-- Walker (walker@on134th.com), May 21, 1998.

Re: Helt enig

Hehe.. jepp, Distance 98 bxr vfre helt straight synes jeg.. Er personlig lei meg fordi jeg en dag var del i noe rot oppe i gangen i andre etasje.. noe vi fikset etterpe siden vi var se snille e rydde hele hallen for alt som fantes av bortslengte flasker og drit. Men i er sier jeg FYYYY, synd jeg ikke kan komme pga jobbing og personlig vfre FY FY slem med alle som bryter regler i hallen denne gangen hehe.. :))

ellers lykke til allesammen.. takktakk

-- Guardian mannen (kenneth.babington@aa.telia.no), May 21, 1998.


Moderation questions? read the FAQ