About the timedesk Forum

greenspun.com : LUSENET : timedesk : Policy
Dit is de back-up dagopening van Klessebes. Deze versie draait op een server in Amerika die niet door TimeDesk wordt beheert. Het toeval wil dat met deze oplossing Klessebes op 4 maart 2001 officeel van start ging. Mocht onze eigen server door omstandigheden niet functioneren dan schakelen we dus automatisch over op deze toepassing. Je krijgt hier dus alle informatie die noodzakelijk is om toch gewoon verder te blijven communiceren met Klessebes/Timedesk.

Heb je dringende vragen, of werken bepaalde zaken niet kun je, zolang onze Internet verbinding operationeel is me via LivePerson. Zodra er wordt aangegeven dat ik off-line ben, heeft het geen zin een e-mail via Liveperson te sturen aangezien dat bericht dan naar ons hoofd e-mail adres wordt verzonden ben@timedesk.nl.