Hjemmeside for Ådalsskolen

greenspun.com : LUSENET : Aadalskolen : One Thread

Jeg undrer mig over at nogen har haft besværet med at lave en hjemmeside og den så ikke bruges - vi lever i det "næsten" papirløse samfund og dog ... Mange informationer kunne formidles denne vej evt. kunne man som forældre tilmelde sig eller siden kunne blot være en reminder for gældende regler på de individuelle afdelinger, eller man kunne se billeder fra aktiviteter eller .... Dog burde webmaster fjerne den forfærdelige baggrund eller bruge en anden med mere omtanke, det er svært at læse tekst...

-- Diana Sejr Kromann (dsk@esenet.dk), January 17, 2003

Moderation questions? read the FAQ