Novo Nordisk's online communities

greenspun.com : LUSENET : IT-sociologi : One Thread

Her er min foreløbige problemformulering/emne til eksamens-synops.

Jeg går til eksamen alene. Oplægget og synopsen vil være grundlag for mit speciale om 'International markedsføring af online communities. Case: Novo Nordisk'.

Overskrift: En infomasters rolle - Indhold og formål ved Novo Nordisk's online communities for diabetikere.

Problemstilling: Bør Novo Nordisk's online communities for diabetespatienter tilpasses specielt for denne gruppe mennesker?

Del-problemstilling til speciale: Kan Novo Nordisk lære af diskussionerne/udtrække viden i det online community eller er det blot en markedsføringskanal?

Inspireret af Stine Gotveds undersøgelse af kulturer og roller i en nyhedsgruppe vil jeg se på, om deltagerne formår at skabe et fælles rum på trods af, at brugerne er en meget uhomogen gruppe. Jeg vil også se på, hvilke normer der hersker, og hvordan deltagerne forholder sig til hinanden. Er der et fællesskab gennem sprog og omgangsformer? Er der mange kernedeltagere eller netop mange passive som blot søger information?

Yderligere spørgsmål ifm specialet: Hvilken rolle har informasteren - hjælpende eller sættende diskussionen i gang? Hvordan bruges det online community af Novo Nordisk - til vidensindsamling eller ren markedsføring?

Litteraturliste til eksamen i IT-sociologi:

Pensum om online communities:

Jones, S. G. (1995). Understanding Community in the Information Age. I: Mayer, P.A. (1999) Computer Media and Communication - A reader.

Turkle, S. (1997). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet.

Andet litteratur:

Gotved, S. (2000). Netfællesskabets vilkår og væsen. Paper til Sociologkongres 2000 (workshop om mediesociologi).

Gotved, S. (2001). Netfællesskaber - den virtuelle hverdag. I: Kontur, nr 3, tema om mediekultur og kulturformidling.

Figallo, C. (1998). Hosting web communities: Building Relationships, Increasing Customer Loyalty, and Maintaining a Competitive Edge.

Hagel, G. & Armstrong, A. G. (1997). Net Gain: Expanding Markets Through Virtual Communities.

-- Lise Marie Birk (lise@birk.com), April 18, 2002


Moderation questions? read the FAQ