Kompleks informationsreduktion i en hyperkompleks verden

greenspun.com : LUSENET : IT-sociologi : One Thread

Nedenstående er et udkast til problemformulering m.m. som vi mailede til Dan forleden - og nu til alles beskuelse, afbenyttelse og kommenteren:

-----------------------------------------------------

Hej Dan, Så er det lykkedes os at lave et første udkast til en introduktion til vores problemfelt. Indledningen er ikke klar og gennemarbejdet, men når en foreløbig problemformulering, som vi håber du kan vejlede os ud fra. Vi ser frem til respons - og ellers klør vi blot på. På vegne af gruppen (Anne, Jens, Lasse og Kikki) Kikki

------------------------------------------------

Vedhæftning: -----------

Kompleks informationsreduktion i en hyperkompleks verden At agerer i en verden, hvor information er drivkraften, tid og sted ikke længere er enheder der kan fastholde individer og hvor den offentlig debat udspiller sig mange andre steder end ved face-to-face kommunikation i fysiske fællesskaber, kræver nye organisationsmåder for at vi, som individer, kan overskue og håndtere hverdagen.

Med den personlige computers fremkomst blev skrivning og tekstbearbejdning allemandseje og et par år senere med sammenkoblingen af computerne i et netværk fik det publicerings- og udgivelsesmængden til at eksplodere. Så voldsomt, at der i dag tales om, at vi lever i et informationssamfund.

At alle på lige vilkår har mulighed for at nedskrive og udgive meninger giver helt nye deltagelsesmuligheder i den offentlige debat. Den nye teknologi muliggør det demokratiet de gamle grækere oprindeligt definerede – hver borger (med datidens begrænsninger heraf) lige status i udformningen af samfundet.

Så simpelt og lige til har det dog ikke vist sig i praksis: retten til at ytre sig hænger ikke sammen med retten til at blive hørt, og med de store mængder af information og ytringer, som den nye teknologi har affødt fremkommer dilemmaet – hvordan skal vi som individer (borgere) overhovedet tilegne, forstå og magte den store mængde af information, som er forudsætningen for deltage?

Der kræves en reduktion i mængden af information. Men at reducere således at den ”rette” og bedst kvalificerede information fremkommer kræver komplekse sorterings- og udvælgelsesmetoder.

Metoder hertil udvikles og afprøves både mekanisk og med menneskelige evner. Mennesket har evnen til at tænke for forstå, hvorfor sorteringen og udvælgelse kan ske ud fra kvalitative betragtninger, og maskinen vil kvantitativ sortere og udvælge ud fra prædefinerede (evt. kvalitativt udvalgte mål) kriterier. Maskinens evne at gennemarbejde langt større mængder af information på kort tid overgår dog menneskets.

Et forum, der har udviklet en metode til at overkomme dette er webcommunitiet http://www.plastic.com. Plastic er struktureret således, at både kvalitative og kvantitative elementer spiller sammen for at en simpel og kvalificeret indsigt i (verdens)aktuelle problemstillinger.

Mere konkret bringes og kommenteres artikler og indlæg på Plastic udfra hver enkelt brugers opfattelse af, hvad der er værd at stifte bekendtskab med. Informationstypen, på Plastic er nyhedsstof, og bygger ikke på særligt udvalgte emner eller holdninger men alene på hvad brugerne af sitet bringer. Brugerne selv udvælger, kommenterer og afgør, hvorvidt den pågældende information er relevant.

Plastic et åbent webcommunity, hvor alle har mulighed for at være med og hvor aktiv deltagelse belønnes med særlige privilegier i forhold til udvælgelse af hvad der er interessant, vigtig eller relevant information.

Det særlige ved Plastic er, at grundstrukturen organiserer formidlingen af information vha. foranstaltninger som kollaborativ filtrering og brugermoderering. Dette betyder, at de informationer, der favoriseres er de, som brugerne har udvalgt som de mest relevante. Det betyder, at fællesskabet får stillet en informatinsmængde tilrådighed der er overskuelig og relevant.

Plastic er en offentlighed, hvor brugerne søger at reducere den omfattende og komplekse mængde af information, som de dagligt stilles overfor i det informationsteknologiske samfund. Således at det bliver muligt at føre debat og diskussion via communitiet

Vi vil i denne synopsis søge svaret på:

Repræsenterer Plastic en ny måde at etablere offentlighed på?

Dette ved at forstå den hyperkomplekse struktur (formelle som uformelle) der fungerer på Plastic og de konsekvenser, som reguleringsmekanismerne og selekteringsprocesserne har for brugerne og den information der når den enkelte bruges grænseflade.

-- Lasse (xls@it.edu), April 18, 2002


Moderation questions? read the FAQ