den virtuelle mødregruppe

greenspun.com : LUSENET : IT-sociologi : One Thread

Her er min foreløbige problemformulering/emne til eksamens-synops. Jeg søger om dispensation til at gå til enkelt-kvindes-eksamen :-)

’Den virtuelle mødregruppe’

Undersøgelse af, hvordan mødre i et debatforum på websitet www.NetDoktor.dk skaber fællesskab og rum.

Jeg vil – i første omgang inspireret af Stine Gotveds undersøgelse af kulturen i en nyhedsgruppe – se på, hvordan deltagerne gennem sprog og omgangsformer skaber et fælles rum, hvilke normer, der hersker, og hvordan deltagerne forholder sig til hinanden.

Det bliver en mindre undersøgelse, hvor jeg følger debatforummet over nogle uger og drager nogle foreløbige konklusioner, som jeg ridser op i min synops. Op til eksamen vil jeg følge gruppen yderligere og prøve at få be- eller afkræftet de fund, jeg har fremlagt i synopsen. Etikken i forhold til at bruge et offentligt tilgængeligt debatforum vil også indgå som en væsentlig overvejelse i opgaven.

Jeg er ikke klar med en litteraturliste endnu – gode forslag modtages gerne.

-- Signe Brixtofte Nielsen (sbn76@hotmail.com), April 09, 2002


Moderation questions? read the FAQ