Ministerbesøg på IT-højskolen

greenspun.com : LUSENET : ITU faglighed : One Thread

Hej alle studerende

Den 16. april får IT-højskolen besøg af Helge Sander, der er Minister for Videnskab, Forskning og Udvikling. Ud over at få en introduktion til IT- højskolen som uddannelses- og forskningsinstitution vil han også tale med ansatte og studerende om, hvordan det generelt er at være en del af IT-C.

I kraft af min egenskab som næstformand i IT-C studienævnet er jeg blandt de studerende, der skal mødes med ministeren - i den sparsomme tid, der er blevet stillet til rådighed. Jeg er blevet orienteret om, at han specielt er interesseret i at høre om holdningen til følgende:

1) IT-højskolen og IT-højskolens ledelsesstruktur 2) den institution, I studerer ved

Hvis I - kære medstuderende - har nogle gode og klare holdninger til ovenstående punkter, og ønsker at jeg viderebringer dem til ministeren, så må I gerne nedskrive dem og sende dem til mig en email. Derpå skal jeg gøre mit bedste for, at de kommer videre.

Husk på at der er bebudet en større universitetsreform i efteråret, hvor der uden tvivl vi blive skævet en del til, hvordan tingene foregår på IT-C, da vi har en alternativ opbygning i forhold til de gamle universiteter.

Venligst Joacim Jeppesen

-- Anonymous, April 08, 2002

Answers

Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære Joachim,

Det kunne være interresant hvis du ville tale med Helge Sander om hvordan Vores HØJSKOLE, kunne blive mere erhversrettet. Både Sanders politiske overbevisning og egen "drift" ude fra den Jyske hede (Herning), er meget erhversorienteret ....

Hvordan får vi lavet en uddannelse der er på alle områder tænker erhverrettet, altså FRA:

Ledelse med baggrund i universitet miljøet TIL Ledelse med baggrund i erhverslivet Forsker-orienteret-forsking TIL Erhversrettet forskning Akademiskorienterede fag (Sociologi og andre unødvendigheder) TIL Erhverrettede fag Akademiskorienterede studerende TIL Erhversorienterede studerende

Go' vind :-)

Morten Bach mbj@itu.dk

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Det er jeg MEGET MEGET uenig i. Jeg mener ikke at itu skal være mere erhvervsrettet. Der foregår interessant og vigtig forskning på itu, som måske, eller måske ikke, kommer erhvervslivet til gavn. Men hvis erhvervslivet vil bestemme hvad der skal forskes i, så må de selv betale for gildet. Universiteterne skal beholde deres forskningsfrihed. Tak! Dermed ikke sagt at itu skal isolere sig fra omverden, eller ikke må lave noget der er til gavn for erhvervslivet, men det skal den-onden-lune- mig være vores (forskere og studerende) eget valg hvis vi gør det. det er den eneste måde at sikre et uafhængigt, og dermed seriøst forskningsmiljø. Jeg så iøvrigt gerne betydeligt flere akademiske fag (sociologi og den slags nødvendigheder) på itu. Som det er nu, halter den akademiske side, som er det eneste der adskiller vores uddannelse fra et langt højskoleophold.

mvh.karl kjær

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære Joacim Jeppesen og alle mine medstuderende!

Jeg synes du skal fokusere på at få os til at være et Universitet. Det ville gøre mig glad.

Så synes jeg, at du skal bede Helge Sander om, at man ændre bekendtgørelsen således, at man kun kan komme ind på IT- Universitetet, hvis man som minimum har en BA fra en højere læreanstalt. Med andre ord bed ham fjerne § 5. stk. 2. i bekendtgørelsen.

Forslå ham også, at man fremover kun skal have 3 år til at gennemføre sine studier, og ikke de 5 år der er nævnt i § 3. stk. 2.

Det sidste vil han helt sikkert forstå. Det er dyrt for samfundet, når studerende ikke bliver færdige til tiden.

Man kunne fx indføre at de studerende selv skal betale for deres uddannelse efter 3 år, hvis de ikke har gennemført den. Dét ville være nytænkning. Man skriver under på, at man vil arbejde 37 timer pr uge med sit studie, hvis ikke man gør det, så skal der være konsekvenser eller måske skal man bare smides ud? Hvad synes i andre?

KILDER:

Vores vedtægter: http://www.it-c.dk/main/docs/vedtaegter.html :

” II Formål.

§ 2

IT-højskolen har til formål at drive forskning og give undervisning inden for informationsteknologi. IT-højskolen skal tilstræbe et offentligt/privat samspil i såvel uddannelse som forskning og skal medvirke til at styrke det tværinstitutionelle samarbejde mellem IT- uddannelses- og forskningsinstitutioner. IT-højskolen skal udvikle og gennemføre uddannelsesprogrammer, der er attraktive for et stort antal personer, og som er egnet til at bibringe dem IT-kompetencer, der er relevante i forhold til den til enhver tid værende efterspørgsel. IT-højskolen skal desuden gennem sin forskning bidrage til videnskabelig og industriel innovation.” (Egne fremhævninger).

Bekendtgørelse om kandidatuddannelsen i informationsteknologi 1. juli 1999: http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi? doc_id=104005&doc_type=3

(Rettelser til samme http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc- show.cgi?doc_id=104000&doc_type=3)

Ӥ 1.

Formålet med kandidatuddannelsen i informationsteknologi er på videnskabeligt grundlag og med baggrund i de studerendes forudgående bacheloruddannelser at kvalificere de studerende til at formulere og løse begrebsmæssigt komplicerede informationsteknologiske opgaver. Der lægges vægt på, at de studerende foruden erhvervelse af informationsteknologiske færdigheder erhverver forståelse for den underliggende teknologi og de principper og metoder, som informationsteknologien bygger på.”

(Egne fremhævninger).

Det var mit kvæk, jeg håber I vil kvække igen.

Med venlig hilsen

Kristian Tørning (DKM)

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære Joacim Jeppesen og andre Jeg er enig i, at en ændring af IT-højskolen til et IT-universitet vil løse en lang række problemer. En omfattende styrkning af forskningsdelen og undervisning i flere akademiske fag på itu (samt en enkel navneændring!) vil forhøje cand.it.-uddannelsens værdi mærkbart, og vil desuden gøre det lettere at søge job. Jeg er desværre bange for, at de færreste arbejdsgivere har hørt om it- højskolen og at nogle tror, at der er tale om et forlænget højskoleophold. Og måske har de ret..?

Mange hilsner Simon de Tusch-Lec (DKM)

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære medstuderende,

Jeg har en absolut ugennemtænkt teori omkring e-mails, manglende omtanke og opdrætsprogrammer for chimpanzer. Desværre ser jeg, at et par af mine medstuderende kun alt for tydeligt påviser sammenhængen. Jeg er grådkvalt enig i, at man bør omdøbe IT-Højskolen til noget andet. Men der er en række problemer med Universitetsbegrebet. Måske vi skulle kalde os for Högskola - nu hvor vi alligevel skal bo så tæt ved vandet? De "uvidende" arbejdsgivere ved trodsalt godt, at vores svenske venner lægger tyngde i begrebet. (Det gør de forøvrigt også herhjemme).

Min anden anke går på følgende indlæg: "...Forslå ham også, at man fremover kun skal have 3 år til at gennemføre sine studier, og ikke de 5 år der er nævnt i § 3. stk. 2...Det sidste vil han helt sikkert forstå. Det er dyrt for samfundet, når studerende ikke bliver færdige til tiden."

Jeg synes argumentation falder helt til jorden. Man har jo ikke SU til mere end 2 år (1+ slutlån). Så hvordan i alverden skulle det være dyrere for samfundet? Det er simpelthen lodret vrøvl. Kigger man på erfaringen fra andre lande hjælper det desuden ikke, at presse studerende igennem møllen. Så jeg savner en bedre argumentation. Måske er du træt af din uddannelse - men det behøver du vel ikke at trække nedover andre?

Min personlige kommentar til ministeren og ville blot være:

Me Tarzan, You Cheetah --- eller måske den mere eksotiske variant:

You Banana, Me Cheetah!

Kærligst - Trols (((Det sidste vil han helt sikkert forstå. Det er dyrt for samfundet, når bananerne rådner)))

-- Anonymous, April 08, 2002Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

.. men mon ikke man betaler en del mere i skat som færdiguddannet end som studerende? Jeg vil til gengæld gerne høre lidt om (evt. referencer) dine teorier med andre lande samt den gennemsnitlige studietid.

Mvh Morten

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære Trols!

Måske er du et fjols, det kunne tyde på det.

Jeg forstå ikke, hvad din første anke er, og jeg bryder mig ikke om dit latterlige abe eksempler, som du anvender som bærende element i din fremstilling.

Din anden anke vil jeg forsøge at besvare således:

Med hensyn til naive forestilling om, hvordan samfundet hænger sammen, så kan jeg kun forsøge at anskueliggøre det på denne måde:

1. Hvis man sætter standarden til 2 eller 3 år, så tiltrækker man mennesker der mere målrettede, og prioritere deres studium højere. Jeg mener som anført, at man bør kræve det af de studerende. Hvordan kunne fx. 3 år være for lidt?

2. Staten betaler din uddannelse af fælleskassen. Det gør den fordi den håber, at du vil blive klog, således at du kan gavne samfundet (og betale skat). Hvis du er 2 år om at blive færdig betaler du hurtigere penge tilbage til fælleskassen end hvis du er 5 år om det samme. Det er vel nemt at forstå.

3. IT-Højskolen bliver betalt pr eksamen du tager. Hvis du ikke tager dine eksaminer så daler strømmen af penge til institutionen samtidigt med at mængden af studerende stiger. Hvad tror du det gør ved kvaliteten? Hvad tror du det betyder på sigt?

Endeligt savner jeg referencer til de andre lande du taler om og savner en forståelse af, hvad de har med vores land at gøre. Der er ikke tale om at presse nogen igennem noget. Der er bare tale om at 3 år er nok hvis man gider at tage sin uddannelse seriøst.

Det er fint hvis nogen vil bruge mere end 3 år på deres 2 årige uddannelse. Jeg synes bare ikke, vi skal betale til det med midler fra fælleskassen. Jeg vil nemlig hellere have at min bedstemor kan få opereret sine øjne - hun er nemlig træt af at vente og kan ikke selv læse hvad du skriver....

Med Venlig Hilsen

Kristian Tørning (DKM)

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære medstuderende,

Det er konstateret, at der er en sikkerhedsbrist i den zoologiske have. Jeg beklager dybt, at aben er sluppet løs og derfor må jeg ud med mit retoriske fangenet. Chimpanzeprogrammet har dog båret en vis frugt - i det at IQ- kvotient-60-teorien blev påvist med følgende kommentar fra en snart færdiguddannet pseudozoolog:

> .. men mon ikke man betaler en del mere i skat som færdiguddannet end > som studerende? Jeg vil til gengæld gerne høre lidt om (evt. > referencer) dine teorier med andre lande samt den gennemsnitlige > studietid.

Man kunne tolke det således, at studerende ikke er ligeså gode mennesker, fordi de ikke er ude og skovle penge ind? Det kunne jo være, at nogen af os både studerer og laver gode skattepenge? Personligt er jeg et godt stykke oppe i topskatten. Og derfor trækker mit studie ud - men mon ikke, det kan godt betale sig for samfundet?

Det handler om at forstå kausaliteten. IT-C har en meget snørklet (og tung) opbygning rent fagligt. Derfor er der mange som ikke bliver færdige til tiden. Dette problem ser jeg mere som et institutionens - end de studerendes. Nogle klarer det på nomineret tid - fint!

Jeg føler ikke, at jeg behøver at udrede hele den offentlige debat. Hvis du gerne vil vide hvorfor 60% af engelske kostskoleelever ender som homoseksuelle kan du jo prøve det selv!? Konkret taler jeg om erfaringer fra det franske, tyske og engelske system. Hvis du vil have nyhedskilder kan du prøve: www.dr.dk, www.tv2.dk, www.cnn.dk, www.abcnews.dk --- men mon ikke at du hellere skulle tage et smut på:

http://www.believe-in-it.com/press.htm

Skal vi sige - at debatten er slut? I såfald at der igen skulle opstå en sikkerhedsbrist i den zoologiske have - så må mine solidariske medstuderende sku' hjælpe mig lidt. Jeg takker for de første fanmails!

Kærligst - T

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære medstuderende, fjolser og aber

Det er helt fint at føre en debat over mailinglisterne som vedrører os alle, men kan I ikke være så søde at holde jer til emnet som udstukket af Joachim og David.

Det er ministeren og IT-Højskolen som studiested vi skal snakke om, ikke hverken Edgar Rice Burroughs persongalleri, SU-politik eller almindelig mudderkastning.

Guderne skal vide at der er nok at tage fat i uden at gribe til ekstra emner...

Herfra Vesterbro ses skolens største problem som værende det "faktum" vi nærmest står med to BA-uddannelser når vi er færdige. Niveauet er simpelthen for lavt. Vi foreslår at hele pakken af intro-fag komprimeres eller flyttes til et forberedende kursus, så alle der starter er på nogenlunde lige niveau. Et forberedende kursus man kunne fravælge hvis evnerne var til det. Løsningen er ikke at gøre det til rent universitetsoptag, for vores erfaring (som både undervisere og studerende) er at der er ringe sammenhæng mellem tidligere studieretning og evner indenfor IT.

På forhånd tak Anders Skovgaard-Petersen og Rasmus Thomsen

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Jeg ser nogle studerene ønsker en mere erhvervsrettet uddannelse. Hvad skal man konkret lægge i dette? Er det web, SQL og PHP kurser så man kan lave webløsninger.. krydret med noget flash så vi kan blinkene præsentationer og få produktet solgt? Er det grundlæggene administration af en linux server eller hvordan? Sådanne fag hvor man kun lærer "hvordan man skal gøre" fremfor hvordan tingene i virkeligheden fungerer bliver over en 5 årig periode typisk forældet. Dem skal vi væk fra trods de kan synes at være mere produktive kurser.

Jeg er helt klart tilhænger af den mere universitetsprægede undervisning, hvor man lærer grundprincipper som man bygger videre på for selv at kunne udvikle nye ting. Vi må fremme kvaliteten og på det grundlæggene. Typisk er nye teknologier "gammel vin på nye flasker" kender man derfor til det bagvedliggene kan man langt hurtigere sætte sig ind i de nye teknologier og vurdere hvordan man bør anvende og især ikke anvende dem.

Mht. itc og erhvervslivet generelt håber jeg, at man finder ud af, at man ikke kan bedømme folk fra itc udelukkene pga. navnet "ITC". Man bliver nød til at se hvad er deres baggrund før itc og hvad har de valgt af fag på itc. Men dette kan kun lykkes hvis itc formår at producere mere fagligt kvalificerede folk end handelsskolernes "datamatikere" - som for tiden har meget meget svært ved at få arbejde (kender personligt nogle stykker). I den henseende tror jeg derfor det er meget vigtigt at itc kan producere folk i hver sin ende af spektret "blød alround ..til.. teknisk hardcore".

For tiden synes især de bløde fag at nyde popularietet. ITCs seneste fremskud med formelle fag synes jeg er en god ide. Jeg tror man skal passe på med at uddanne for mange mennesker der har GP eller måske OOP som deres absolut sværeste tekniske fag.

Slutteligt tror jeg, at de linier der eksisterer på itc skulle afskaffes. Hvad betyder det at man feks. er fra "internet teknologi" fremfor SWU? Jeg synes nogle af linierne har for stort et sammenfald og linierne er giver ikke de studerene andet end frustration over at de skal vælge et vist antal kurser fra deres egen linie trods kurser på andre linier ligger lige så godt til deres profil. Liniebegrebet kan ikke anvendes til noget. En SWUer kan både være utrolig teknisk funderes, men kunne lige så vel have læst gp, Design af brugergrænseflader og data, Design og designere, IT- projektledelse, IT-strategi , IT-støttet samarbejde , IT: Platforme og Organisation osv.

Jeg tror det vil være mere frugtbart at definere linierne i forhold til overordnede temaer såsom "blød datalogi", "udvikler" osv. og så må det sted man skal ansættes "grovsortere" udfra sådanne overordnede linier end "swu" og "internetteknologi" og multimedier. Eller måske skal mit forslag kombineres med de allerede eksisterene linier der således udgør akserne i et 2dimensionalt system hvori man kan plotte sin profil ind...?

Til sidst tror jeg det ville være en god ide at udvide ITC med et "begynder semester" for alle de studerene der ikke har basale it-færdigheder. Her mener jeg konkret at lære windows (mapper/filer/path osv), editors, ftp, ssh, kommando prompt, news, dokumentstyring osv. Jeg synes jeg for tit i de kurser jeg har taget har der været brugt alt for meget tid på at forklare sådanne basale kundskaber - ting jeg mener man bør kunne når man går på et it-universitet.

mvh Kasper Graversen

-- Anonymous, April 08, 2002Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Jeg er basalt set helt enig med Karl, idet jeg ikke kan se en berettigelse for en uddannelse som den Morten foreslår - er det ikke stort set hvad Handelshøjskolen går ud på? Det er i den forbindelse meget vigtigt at huske på, at IT-Højskolen består af forskellige linjer, og dermed vidt forskellige baggrunde og vidt forskellige ideer om fremtidens job. Hvem i al verden siger, at jeg er interesseret i, eller for den sags skyld kompetent til noget som helst rettet ensidigt og direkte mod det private erhversliv? Ja, måske er der endda nogle mennesker, som er interesserede i et spændende job og meningsfyldt arbejde i stedet for penge? Det betyder ikke, at omverdenen ikke skal indblandes i universitetsverdenen, men det skal være alle parter, der har potentiel interesse i uddannelsen. Helge Sander har selv nævnt, at det offentlige, det være sig i form at kulturinstitutioner, div. styrelser o.lign., skal have plads i bestyrelsen for relevante videregående uddannelser. Hvilket efter min mening lige præcist er, hvad der gik galt med IT-C, hvor der simpelthen mangler elementer i ledelsen, der ikke kun tænker på det private erhvervsliv og erhversrettet forskning. Den gave og mulighed for innovation, som det er at have så mange forskellige uddannelser på samme institution bliver i øjeblikket fuldstændigt ignoreret, lige præcist fordi hele institutionen ensrettes i én retning.

Med hensyn til flere specifikke akademiske fag (f.eks. sociologi) , så er jeg lidt usikker, da det efter min mening er mere i samme dur, som vi allerede har mange af. Men mere generelle akademiske fag tilslutter jeg mig som en god ide - hvad med et grundkursus i Kommunikation? Eller et med Formidling?

Mht. Kristians ideer om uddannelseslængden - helt fint, hvis du kun udtaler dig om IT-C. Jeg synes ikke, at vi skal blande andre uddannelser ind i dén diskussion, da det nok bliver noget rod. - og i øvrigt - TUSIND TAK for konsekvent at kalde os IT- Universitetet. For det er f.... hvad det bør hedde - for det er vel hvad det er? Folk udenfor skolen forstår ikke, at man er fra en videregående uddannelse, når man hedder en "højskole". Jeg går ud fra, at jeg ikke er den eneste med dén erfaring?

MVH Nicolai

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Hej Guys and Dolls

Hvorfor holde vores kandidat uddannelse til de 2 år, når erhvervslivet skriger på akademikere, der har haft fingerene i det pulvariserende arbejdsliv? Vi skal da have et halvt år til, så vi kan komme i praktik og på ordentlig vis have anbefalinger og erfaringer på plads og kan vise vores fremtidige arbejdesgivere, at vi også er klædt på til ikke bare at tænke, men at tænke og arbejde praktisk. Her er jeg på linie med en hel del kloge hoveder, bl. a. vores kære minister, der udtaler således til Weekendavisen 5. april;

Minister for videnskab, teknologi og forskning, Helge Sander, er netop på turné landet rundt for at undersøge, hvordan man klæder de færdige kandidater bedre på til arbejdslivet. Direkte adspurgt, om det er rimeligt, at landets arbejdsformidlinger sammen med konsulentbranchen er ved at indføre praktik ad bagdøren, svarer han: »Det siger mig i hvert fald, at det er et meget væsentligt spørgsmål, vi her har fat i.«

Jeg har vedhæftet hele artiklen, og der er mere guf;

Allerhelst så han (Jannick B. Pedersen, Carl Bro) , at praktik ikke bare var forbeholdt håndværkere, jordemødre, frisører og andre folk i praktiske fag: Alle højere uddannelser burde indeholde et praktikelement. Og så skal der indføres et 60.000 kilometers eftersyn på uddannelse. I stedet for at en høj uddannelse varer fem år, skal den takseres til seks. Men det sidste år skal splittes op, så man de næste fyrre arbejdsår kommer på efteruddannelse hvert andet år og får sin viden opdateret.

--------------------------

De nyuddannede er teoretisk velfunderede, synes IBM-direktøren (Hans Christian Ægidius), men det kniber for dem at begå sig i praksis - ikke mindst internationalt.

---------------------------

På den måde er jobtræning af akademikere allerede gået hen og blevet en kvalifikation, som arbejdsgiverne forventer - en slags fast bestanddel af uddannelsen.

Hvorfor skal Carl Bro og deslige tjene de penge og hvorfor skal velkvalifiserede folk gå arbejdesløse, fordi de ikke har nogen erhvervserfaring? der er ingen medning i at trække folk igennem uddannelsessystemet på rekordtid, når de lige så hurtigt finder ud af, at de har rekord store mangler? Som I kan se, har jeg selv taget min egen medicin, og jeg garantere for positive bivirkninger.

VH&:)

Bettina Ovgaard

Festival Co-ordinator Danish Film Institute Film Workshop Gothersgade 55 DK-1123 Copenhagen K workshopfestival@dfi.dk tel + 45 33 74 34 96 fax + 45 33 74 34 90

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

For at rette fokus ind på det Joacim indledte med i sin mail, da han så venligt spurgte om "nogen på ITC" havde relevante emner at tale med Helge om !!!! Jeg ville spørge ministeren om, hvilke midler ( ikke blot cool cash ) der fremover kunne stilles i sigte, så IT højskolen fik flere muligheder for at forske indenfor feltet IT DESIGN og KOMMUNIKATION..... ( ansæt flere gode og kompetente forskere og giv dem nogle ORDENTLIGE betingelser at forske under - så de bliver relevante -også at gøre brug af i f.eks. undervisningssituationerne ) IT højskolen "sælger sig selv" gennem bl.a. "forskningsbaseret undervisning", hvilket ikke altid er tilfældet, selvom forskning jo især i DKM regi, skal forstås som "mange ting ".

Jeg ville indledningsvis spørge ham om hvilket syn han selv har på IT DESIGN og KOMMUNIKATION generelt - og når han har klokket lidt rundt i begreberne - (som jo er svært at definere fra det helt bløde til hard core ) - spørge til, om ikke han mente det var rimeligt, at nogle sagkyndige Ph.d. studerende sammen med erhvervslivet fik sat noget ekstraordinært forskning igang, der omhandler alle de facetter indenfor begreberne, der er rimelig grund til at beskæftige sig med på ITC for, at opnå en fælles forståelsesramme, de to instanser imellem sig. Forskningsmidler fremmer forskning - og forskning fremmer forståelsen. Gennem forståelse skabes f.eks. "bedre" innovative IT produkter. Se det var vel en holdning der ville noget !

Er det ikke et problem at skolen så åbenlyst profilerer sig uadtil gennem en stømlinet erhvervs -"rettethed" i henhold til, at være mere og mere underlagt CBS´s normer for hvad der forskes og undervises i , hvis ingen eller kun få af de studerende tilsyneladende ønsker dette ? Gad vide hvorfor man valgte en overbygning på ITC -og ikke på KUA, RUC, DTU m.v.- eller hvor man ellers kom fra før man startede på ITC ? Er det ligeledes ikke en "vildledning" af de studerende der ønsker, at relaterer sig til en såkaldt erhvervsrettet uddannelse, ikke at modtage forskningsbaseret undervisning af kompetente undervisere ( heraf forskere der er i kontakt med erhvervsvirksomheder generelt og ikke af erhvervsfolk som direktørerer, salgskonsulenter og den slags...) ? Og kunne det ikke tænkes at være helt OK at erhvervslivet spyttede i ITC-kassen sammen med ministeriet - for at tilgodese en 100 % erhvervsrettet forskning i forlængelse af den eksisterende ITC forskning, der jo er baseret på den enkelte forskers speciale efter eget valg ? ( måske kniber det med synligheden af forskningen i dette regi generelt ? ).

Jeg er da frustreret over at være så meget i kotakt med erhvervslivet som jeg er og konstatere at stort set ingen er bekendt med IT højskolen eller den eksisterende forskning - FOLK TROR det ER en højskole..alene af navnet. ( jeg skriver speciale sammen med et stort IT hus ).

Med hensyn til relevansen af sociologiske fag og deslige : Hvem af jer - med hånden på hjertet - kan definerer hvad erhvervslivet har brug for, når det kommer til stykket ? Sociologi eller ej. Kan de selv ? Bryder du dig om, at andre dikterer dig hvad du skal og ikke skal i din studietid -og hvor er respekten henne for hinandens frie valg af fag, faglige profiler o.s.v ? Det er nu engang således, at skolen IDAG levner utrolige mange kombinationsmuligheder, som tilgodeser at den enkelte kan flyve og fare rundt og skabe sig en målbevidst profil m/u praktik og på normeret/forlænget tid som det stort set passer ind i den enkeltes liv, laden og gøren. Men det kræver jo man er seriøs og målrettet, hvis man skal udgå med et brugbart resultat i sidste ende...hvordan mon det ser ud i denende ? Er det ikke netop det der gør stedet ITC så skide spændende, at nogen er anderledes end en selv og har andre normer for hvad man "plejer" ?

Jeg ved ikke om Joacim er i stand til, at sorterer i hvad han skal sludre med Helge om, når det kommer til stykket, for jeg tror vi er meget delte i vores holdnninger som studerende på alle niveauer incl. Ph.d´erne på ITC. Vi er vist nok meget uenige om hvad der generet bør/skal/kan forskes i og hvilken relevans dette skal have i forhold til erhvervslivet, MEN sådan er ITC jo netop baseret.. Og så kan det tydeligvis læses i denne debat at være en "FY-ting" både at være tilhænger af Helge Sanders overordnede politiske synspunkter ( hvilket jeg indrømmer ikke at være ) -OG være interesseret i at få noget at bestille efter sin studietid, SAMTIDIG med man gerne vil akademisere såvel både Flashkurser, GP, 3D programmering og Målgruppeanalyse...ak ja ! Og her gik jeg og troede vi var skide tværfaglige, og levnede det fornødne al-rum til hinanden heraf også til erhvervslivets muligheder for at præge dele af vores uddannelse ( som vi jo kan læse os til i aviserne ). Hvor er fleksibiliteten henne hvis man blot ønsker at alting alligevel skal have faste "trygge" rammer ?

mange hilsner og godt møde til Joacim.... Annette Havlit DKM - speciale

-- Anonymous, April 08, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

Kære medstuderende

Jeg er endnu en af de fire som er "udvalgt" til at møde ministeren, så jeg vil lige tillade mig at opsummere debatten som jeg har hørt den - samt fortælle jer hvad jeg vil gå videre med (udfra min egen helt private dagsorden). 1. IT-højskolen skal være et universitet - den er jeg med på. Derfor skal vi være selvstændige - ikke høre under handelshøjskolen - det er trods alt os der er fremtiden! Min vision er, at vi samler alle de datalogiske fakulteter (fra København) hos os - så slipper vi også for meget af forvirrringen. Så kan vi på sigt også tilbyde en 5 årig uddannelse - hvor tværfagligheden er samlet et sted, istedet for som på KU og RUC hvor man har to separate sideløbende fag hvis man læser datalogi!

2. Større erhvervsretning vs. mere forskning / akademiske studerende Jeg tror lige så godt at vi kan erkende, at itc er tænkt som en omskolingsanstalt for alle de uproduktive humanister og andre der ikke har studeret med henblik på at få hjulene til at dreje ;-) Men lad os vende det til noget positivt og gøre det til en styrke at vi er så forskellige! Det kræver så: a)optagelseskrav der sikrer et mindstemål af IT viden og akademisk standard! De der ikke umiddelbart lever op til disse krav, kan få et "intro"-semester som ikke giver ECTS. Ideen om mulighed for et ekstra praktik semester (naturligvis valgfrit og for de der enten har SU tilovers eller selv kan financiere det) er også god - det giver vel større erhversretning for de der ønsker det. Men lad os for guds skyld holde fast i vores forskning - det er den der tiltrække de gode undervisere som vi kan nyde godt af og sikrer at de forbliver førende inden for deres felter! Og en personlig kæphest - Alle linierne skal leve op til studieordningens krav om evnen til BÅDE reflektion og konstruktion - her tænker jeg særligt på alle de negative ting jeg har hørt fra DKM'er jeg kender: kurser i at bruge værktøjer(det er sku' ikke kandidatniveau!), dårlige undervisere, osv. Som én foreslog - forskning i hvad DKM er og kan!

3. kender erhvervslivet til os og forstår de cand-it? De kender os - til sidste IT matchmaking her på stedet var der næsten flere af dem end af os - det var fand'me pinligt!! (jeg nævner i flæng - IBM, ATP-huset, TV2, Deloitte consulting, Novo IT mf. - alle de store spillere). Om de kan se forskel på os - tja de kan vel læse en ansøgning og en liste over kurser man har bestået... Det kunne være en ide at omdøbe linierne - men måske ville det være bedre hvis man profilerede dem stærkere og stillede krav om at ALLE skulle have både "hårde" tekniske og forskellige "bløde" fag i deres cand.it.

Er der mere?

MVH Nana Below

-- Anonymous, April 09, 2002


Response to Ministerbesøg på IT-højskolen

>1. IT-højskolen skal være et universitet - den er jeg med på. >Derfor skal vi være selvstændige - ikke høre under >handelshøjskolen - det er trods alt os der er fremtiden! Min vision >er, at vi samler alle de datalogiske fakulteter (fra København) hos >os - så slipper vi også for meget af forvirrringen. Så kan vi på >sigt også tilbyde en 5 årig uddannelse - hvor tværfagligheden er >samlet et sted, istedet for som på KU og RUC hvor man har to >separate sideløbende fag hvis man læser datalogi!

hmmm. OK. Tja. Jo. Men ville DKM så ikke komme til at ligge og flagre lidt på et sidespor? På en sådan institution ville DKM's fagområder drukne i datalogien. Skulle man så lægge alle Design/Kommunikationsuddannelser/Medieuddannelser under IT- Universitet, eller skulle DKM ligges ind under RUC eller KU?

>2. Større erhvervsretning vs. mere forskning / akademiske >studerende Jeg tror lige så godt at vi kan erkende, at itc er tænkt >som en omskolingsanstalt for alle de uproduktive humanister og >andre der ikke har studeret med henblik på at få hjulene til at >dreje ;-) Men lad os vende det til noget positivt og gøre det til >en styrke at vi er så forskellige! Det kræver så: a)optagelseskrav >der sikrer et mindstemål af IT viden og akademisk standard! De der >ikke umiddelbart lever op til disse krav, kan få et "intro"- >semester som ikke giver ECTS. Ideen om mulighed for et ekstra >praktik semester (naturligvis valgfrit og for de der enten har SU >tilovers eller selv kan financiere det) er også god - det giver vel >større erhversretning for de der ønsker det. Men lad os for guds >skyld holde fast i vores forskning - det er den der tiltrække de >gode undervisere som vi kan nyde godt af og sikrer at de forbliver >førende inden for deres felter! Og en personlig kæphest - Alle >linierne skal leve op til studieordningens krav om evnen til BÅDE >reflektion og konstruktion - her tænker jeg særligt på alle de >negative ting jeg har hørt fra DKM'er jeg kender: kurser i at bruge >værktøjer(det er sku' ikke kandidatniveau!), dårlige undervisere, >osv. Som én foreslog - forskning i hvad DKM er og kan!

1. Hvis IT-C skal være omskolingsanstalt, så skal det s... skrives ind i en formålsparagraf & studieordning! Om man kan lide tanken eller ej er et helt andet spørgsmål, men et sådant implicit formål er uacceptabelt og direkte bondefangeri for kommende studerende. Falsk varebetegnelse er faktisk ulovlig for erhvervslivet, og hvorfor det ikke er det for uddannelser, må Guderne vide! Jeg ved godt, at Nana mente det ironisk, og det er derfor, at jeg ikke vil snakke om selve tanken/politikken bag, men mere, at IT-C skal holde op med deres skjulte dagsordener og begynde at tage deres egne studieordninger/beskrivelser alvorligt.... 2. Om konstruktion er akademisk eller ej er da vist det evige tilbagevendende spørgsmål - jeg vil sige, at visse teoretiske fag er pisse-ligegyldige og kun interessante, hvis man er mediestuderende i forvejen (siden Nana nu startede med at bande;O) Problemet med mange af de teoretiske fag er, at de trækker i en meget bestemt retning, og slet ikke levner mulighed for at bruge sin Bachelor ordentligt. Og det er forhåbentligt uddebatteret, om man skal det eller ej - hvem pokker har brug for flere dårligt uddannede datamatikere? For mig er konstruktionsfag interessante, fordi de udvider horisonten på min BA betydeligt, og på områder, som ikke var mulige på mit gamle fag.

>3. kender erhvervslivet til os og forstår de cand-it? De kender os - > til sidste IT matchmaking her på stedet var der næsten flere af >dem end af os - det var fand'me pinligt!! (jeg nævner i flæng - >IBM, ATP-huset, TV2, Deloitte consulting, Novo IT mf. - alle de >store spillere). Om de kan se forskel på os - tja de kan vel læse >en ansøgning og en liste over kurser man har bestået... Det kunne være en ide at omdøbe linierne - men måske ville det være bedre hvis man profilerede dem stærkere og stillede krav om at ALLE skulle have både "hårde" tekniske og forskellige "bløde" fag i deres cand.it.

Efter min mening en skidt ide. Vi har alle områder, som vi er gode indenfor, og det er vel indenfor disse områder, at vi skal blive supergode? Min ydmyge erfaring siger mig, at meget få mennesker kan blive supergode til både design og kodning. Yderligere handler det vel også om tillid: Tiltroer man ikke folk så megen tankevirksomhed, at de selv kan strikke deres uddannelse sammen, så det passer til deres liv/ambitioner??

MVH Nicolai (DKM)

-- Anonymous, April 10, 2002Moderation questions? read the FAQ