Hvad siger du vil skulle forbedrede os på??

greenspun.com : LUSENET : EIK MUDs to Morten BACH : One Thread

Hej Morten. Du gjorde os idag opmærksom på at det ville være en god idé af forberede os på noget "Porters styrke positionering", "Boston" og noget andet. Lige præcis det Porter kan jeg ikke finde i nogle af de bøger som vi bruger i undervisningen. Så mit 250.000 kr spørgsmål er...Tager jeg fejl eller er det ikke en bog som er oblligatorisk?? Du bad om noget response på din undervisning. Det syntes jeg ikke udmiddelbart der skal gøres noget ved, da det virker efter hensigten.

Med Venlig Hilsner

Henning Dons Andersen

-- Henning Dons Andersen (Heand2@edu.kts.dk), March 18, 2002

Answers

Response to Hvad siger du vil skulle forbedrede os på??

Hep Henning,

Det var blot Mogens' stikord jeg nævnte for jer - Da det er ham der underviser Fredag - .. og under Porters styrkeforhold, er jeg ret sikker på at det han tænker er Porters 3 konkurrence Strategier .. der står noget om det et eller andet sted i en af jeres "røde bøger" ellers er du også tilstrækkelig hjulpet med Overhead'sne fra idag ... Det "noget andet" du nævner var PLC kurver (Product Life Cycle) ... det skulle også være beskrvet i jeres bøger ... Håber du kan finde noget om det ellers skriv igen :-)

- - Tak for den fine feedback :-)

mvh Morten

-- Morten Bach (mbj@kts.dk), March 18, 2002.


Moderation questions? read the FAQ