Årets B. 93-spiller i jubilæumsåret 1993

greenspun.com : LUSENET : B93 gennem tiden : One Thread

Hvem blev egentlig udødeliggjort ved at blive årets B. 93-spiller i jubilæumsåret 1993?

-- Svend Bent Huvendick (Svend.Bent.Huvendick@4u.dk), March 01, 2002

Answers

Response to Årets B. 93-spiller i jubilæumsåret 1993

HVem tror I? The main man Mr. Jensen, selvfølgelig

-- Main Man Jensen (mainman@idol.dk), March 01, 2002.

Moderation questions? read the FAQ