Hvordan bör evaluering af undervisningen foregaa?

greenspun.com : LUSENET : EIK SEM02 : One Thread

Jeg "stemmer for" at der både er en kollektiv & en individuel evaluering !! .. og at det er "ledelsen" der iværksætter det ... SNAREST ...

-- Anonymous, February 25, 2002

Answers

Men det skal vaere standadiseret

.. Det lyder da rigtigt godt !!... Men et undervisningsevalueringssytem skulle gerne være "ens" både for alle undervisere OG over tid .. eller bliver det ikke et ledelses/forbedrings/styrelses værktøj ... :-)

-- Anonymous, February 26, 2002

Men det er vigtigt at det er 100% ens

ellers forsvinder Benchmark elementet både imellem undervisere og fra år til år .. og forbedringer er umulige at gennemføre ...

-- Anonymous, February 26, 2002

Enig

Vigtigt at få dette afklaret så at der bliver tid til at producere et funktionellt, elektroniskt spørgeskema.

-- Anonymous, February 25, 2002

elektronisk tilfredshedsmåling

Jeg kan oplyse, at vi på semestret skal gennemføre et pilotprojekt på elektronisk tilfredshedsmåling inden den 12 marts, så det skal organiseres i løbet af denne uge. Det er forløberen for et system, hvor vi alle kan udarbejde spørgeskemaer til test/kvalitetsmåling af alt mellem himmel og jord, altså også din egen undervisning.

-- Anonymous, February 26, 2002

standardskemaer?

Der bliver standartskemaer som indgår i ledelsens kvalitetsmålinger, men vi kan som undervisere selv lave/udforme spørgeskemaer. Hvis vi vil lave et fælles skema kan vi blot lave det efter eget ønske.

-- Anonymous, February 26, 2002


Moderation questions? read the FAQ