Så er der altså gang i et "MUD Morten Bach" QA forum

greenspun.com : LUSENET : EIK MUDs to Morten BACH : One Thread

Hej alle EIK MUD'er der måtte komme i kontakt med undertegnede ! .. så er oprettet et QA forum hvor i kan stille spørgsmål der vedrørør min undervisning .. jeg vil oftest svare, og i er også MEGET velkomene til selv at deltage i debatten ... QA forumet kan på sigt også bruges til at søge svar i forbindelse med tidligere stillede spøgrsmål !!!

mvh / Morten BACH

-- Morten Bach (mbj@itu.dk), February 11, 2002


Moderation questions? read the FAQ