Jens Kolding

greenspun.com : LUSENET : B93 gennem tiden : One Thread

...hvem helvede er det?

-- John (johndoe@invalid.com), February 11, 2002

Answers

..ingen ringere end det stoerste koryfae i boldklubbens historie...

-- Rune (huvendick@itu.dk), February 11, 2002.

Er det ikke det glimrende CMS Composite der sponserere B93? www.composite.dk :)

-- Oskar (oskar@limelight.dk), February 27, 2002.

Hvorledes sponsorerer? Er de ikke netop gået fallit?

-- Rasmus (rasmuskofod@privat.dk), February 28, 2002.

Moderation questions? read the FAQ