hej

greenspun.com : LUSENET : hypernostalgi : One Thread

hvorfor virker det ikke???

-- christina sjov christensen (christina@itu.dk), February 11, 2002

Answers

det gør det jo også!!

-- christina sjov christensen (christina@itu.dk), February 11, 2002.

Ja - men tager en rum tid...

-- alan (alan@it-c.dk), February 11, 2002.

Moderation questions? read the FAQ