Et Godt Fotografi!?

greenspun.com : LUSENET : Fotografiet som kunst : One Thread

Tidligere redaktør af Photo Technique, Michael Johnston lagde engang et indlæg i Leica User Forum, som kunne danne grundlag for en god diskussion. Hans definition af et godt fotografi:

http://mejac.palo-alto.ca.us/leica-users/v02/msg11854.html

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), December 25, 2001


Moderation questions? read the FAQ