Hoe werkt dit forum? vertalingen!

greenspun.com : LUSENET : Vragen & Antwoorden HTM : One Thread

Ask a Question=vraag een vraag Unanswered Questions=onbeantwoorde vragen New answers=Nieuwe antwoorden Publisher=terug naar HTM-site

a whole page of uninteresting postings.=Vragen die alang niet meer zijn bekeken

click here to add an alert. =Kun je, je email adres achterlaten en als er dan een antwoord komt krijg je een berichtje =ook=Notify Me of Responses

Als hier nog vragen over zijn hoor ik het wel :)

-- Creamcheese (Webmaster@HTM.f2s.com), August 17, 2001

Answers

PS om weer terug te komen na klikken submit gebruik je BACK of terug button links boven in je browser.!

-- Creamcheese (Webmaster@HTM.f2s.com), August 17, 2001.

Moderation questions? read the FAQ