NEJ

greenspun.com : LUSENET : EU og udvidelsen : One Thread

Hej sikker er syg debat

polen skal da ikke med i EU.....hvad skal de dog der....De stjæler jo med arme og ben...ligesom franskmænd, græker og spanioler....

EU skal kun være de riges klub.... alle de fattigrøve vil vi ikke være i selskab med...

-- Svend (Svend.beent@jom.dk), June 26, 2001


Moderation questions? read the FAQ