Introduction

greenspun.com : LUSENET : De Melkweg Forum : One Thread

Hallo allemaal! Via het forum kun je commentaar, suggesties e.d. communiceren met de andere deelnemers.

Je wordt uitgenodigd om elke 'slide' uit deze presentatie te becommentarieeren waar je dat nodig vind. Uiteindelijk zullen de slides tot Web-pagina's die deel zullen uitmaken van de Web site 'De Melkweg van Drenthe'. Dit project is een initiatief van de St. Grenzen en Ontmoetingen van Hans Zabel.

-- Renny Curvers (rcurvers@informatics-services.net), June 05, 2001


Moderation questions? read the FAQ