ASCII in TextFields

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Er der nogen speciel grund til at Ascii-tegnsættets chars på glimrende vis lader sig udskrive i en Dos-prompt med alle dets mulige sjove tegn (noder mm.) med en System.out.print(); - men får problemer med en hel del af tegnene når de f.eks. skal vises i et TextField i en applet? Er der nogen løsning på dette problem?

-- Jesper Linvald (linvald@it-c.dk), May 29, 2001

Answers

ASCII-tegnsættet indeholder ingen sjove tegn, men det gør de forskellige IBM/Microsoft-udvidelser som blev benyttet i DOS.

Java benytter det internationale standard-tegnsæt Unicode (i TextFields osv), ligesom Windows.

Det er altså DOS-boksen der er afvigende og et relikt fra gamle dage. Men Unicode indeholder mange fantastiske tegn, se www.unicode.org, under Code Charts.

I princippet (men ikke i praksis på de to systemer jeg har prøvet) kan man f.eks. skrive hammer-og-segl symbolet ved at skrive dets tegnkode (262D hexadecimalt) i en Java-streng, som "\u262D".

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 29, 2001.


Moderation questions? read the FAQ