er pensun det samme som i efteråret

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Da jeg var syg i januar da jeg skulle til eksamen derfor skal jeg til eksamen nu her til sommer så mit spørgsmål er: Er der nogle ændringer i pensum jeg skal være opmærksom på og hvike slits indeholder ændringerne, eller skal jeg bare bruge matrialet fra efteråret.

christoffer

-- Christoffer Soya (christoffer@it-c.dk), May 26, 2001

Answers

Response to er pensun det samme som i efteråret

Det officielle pensum fremgår af løbeseddel 12 og er det samme som i efteråret 2000.

Der er kun meget beskedne ændringer til plancherne ift efteråret; f.eks. er rækkefølgen i omtalen af exceptions (forelæsning 12) ændret for at gøre den mere logisk.

Jeg kan ikke huske hvad jeg ellers har lavet om (så det er næppe særlig vigtigt). Seks af de tolv forelæsninger blev holdt af Lars Birkedal, som dog ikke har lavet ret meget om så vidt jeg ved.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 26, 2001.


Moderation questions? read the FAQ