Can Ilonka speak fluently Danish?

greenspun.com : LUSENET : ilo's forum : One Thread

So, can she?

-- Gemke (gtjmvoncken@hotmail.com), May 24, 2001

Answers

nej, min dansk er ikke særligt godt :) men jeg prøver at lære dansk, jeg studerer mange timer hver eneste dag ;) og min udtale er meget smuk!

ahum :)

-- ilo (i.j.j.ramakers@kub.nl), May 26, 2001.


Moderation questions? read the FAQ