Godkendte opgaver - fremgår ikke af Course Grader

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Jeg har nu flere ganget været på Course Grader, for at se hvilke opgaver I, for mit vedkommende, havde registreret som godkendte. I systemet står der at jeg kun har fået godkendt én opgave (som jeg i samarbejde med en anden har afleveret til Kasper). Alle andre opgaver figurerer ikke i systemet. Jeg er ikke den eneste, som har aflevert opgaver til Thomas, der har undret sig over dette. Derfor vil jeg gerne vide, hvordan jeg har mulighed for at kontrollere hvor mange godkendte opgaver I har registreret under mit navn (bare for at der ikke opstår problemer mht. retten til at gå til eksamen).

Mvh. Christina Haustrup, Hold 3

-- Christina Haustrup (haustrup@it-c.dk), May 23, 2001

Answers

Response to Godkendte opgaver - fremgår ikke af Course Grader

Instruktoren (Thomas) har åbenbart oparbejdet en mindre bunke ikke-indtastede opgaver, som han straks vil gøre noget ved. En anden gang vil det nok være mere effektivt at henvende sig direkte til instruktoren.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 24, 2001.

Response to Godkendte opgaver - fremgår ikke af Course Grader

jeg vidste ikke du var kendt

-- (kurt@haustrup.dk), January 16, 2002.

Moderation questions? read the FAQ