Den essentielle Treenighed

greenspun.com : LUSENET : Trinity Agknowledge : One Thread

Hvis Gud er treenig, og mennesket er skabt i Guds billede, hvori består da menneskets treenighed?

-- Soeren Chr. Lund (SCL@kmd.dk), May 20, 2001

Moderation questions? read the FAQ