samme URL flere gange i data-fil

greenspun.com : LUSENET : Soegemaskineprojekt : One Thread

der er visse URLs, der optræder mere end én gang i den mellemste datafil (smallfile.alt), og derfor er jeg blevet i tvivl om, hvorvidt man i sit program skal tage højde for dette, eller om det er en fejl i datafilen, der ikke burde være der.

mvh,

janus.

-- janus (janus@it-c.dk), May 05, 2001

Answers

Der er tale om en fejl i datafilen (som er der med vilje). 1) Dette betyder at man finder og forholder sig til en serioes fejl i projektperioden. 2) I skal loese problemet uden at aendre paa jeres program, bortset fra at tilfoeje et par enkelt linjer kode. Ved brug af hashing kan man nemt se om allerede har behandlet en hjemmeside og hvis dette er tilfaeldet laeser man blot frem til den naeste hjemmeside.

-- Stephen (stephen@it-c.dk), May 06, 2001.

Moderation questions? read the FAQ