GP- 4-ugers projekt

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

StudieApplet.java, hentet ned fra How to do it, indeholder en fejl.

-- paul hf kjær (fabric@it-c.dk), May 05, 2001

Answers

Du kan ikke hente appletten, oversætte den lokalt, og køre den.

En applet kan nemlig kun tale tilbage til den (database)server den kom fra, af sikkerhedsårsager. Nu har jeg flyttet appletten så den køres fra mysql.it-c.dk i stedet for ellemose.dina.kvl.dk. Gå til projektsiden, lav en Reload/Genindlæs, og klik på StudieApplet, så skulle det virke. (Det kan også forvirre Netscape hvis du har oversatte .class-filer fra StudieApplet liggende lokalt, så fjern dem først).

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 07, 2001.


Moderation questions? read the FAQ