Java54

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Hej... Hvorfor skriver denne kun en cirkel ud hvergang jeg skifter væk og tilbage til vinduet igen?

// Opgave Java54 tilfældige cirkler Løbeseddel 7 // Af Claus Christiansen // Instruktør Søren Eduard Jacobsen

import java.applet.Applet; import java.awt.*; import java.util.Random;

public class Java54 extends Applet { public void paint(Graphics gr) { gr.setColor(new Color(tilf(0,255),tilf(0,255),tilf(0,255))); int m = tilf(0,200); gr.fillOval(tilf(0,200),tilf(0,200),m,m); for (int j=0; j<1000000; j=j+1); } static Random rnd = new Random(); static int tilf(int a, int b) { return a + (int)((b-a+1)*rnd.nextDouble()); } }

-- Claus Christiansen (cc@it-c.dk), May 01, 2001

Answers

Appletten tegner en (ny) cirkel hver gang paint-metoden bliver kaldt. Paint-metoden bliver kaldt når appletten startes, og hver gang den har været (delvis) skjult, f.eks. under et andet vindue.

Hvis du vil have appletten til at tegne mere end een cirkel, så må du lave en for-løkke inde i paint-metoden.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 02, 2001.


Ja, en forløkke er jo det der mangler. Hvordan kunne jeg dog glemme det. Tak

-- Claus Christiansen (cc@it-c.dk), May 02, 2001.

Moderation questions? read the FAQ