Glem dobbelt-login på CourseGrader!

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

hej, jeg erfarer at CourseGrader ikke kræver TO(!) logins på adressen: http://hug.it.edu:8002/vu/index.tcl -imodsætning til på adressen: http://hug.itu.dk:8002/vu/index.tcl -som der linkes til fra DWEBs hjemmeside...(hint, NH:)

PS det KAN selvfølgelig have betydning at jeg logger på udefra(hjemmefra), men nogen af Jer synes måske at det er værd at prøve. out.

-- Joachim Halse (joachim@post7.tele.dk), April 29, 2001


Moderation questions? read the FAQ