Opgave Java37

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Jeg har problemer med Java37.

Jeg skal lave en konstruktor Dato(Dato d) som konstruerer en kopi af den givne dato, dvs et nyt Dato-objekt som har same feltdata som Dato-objektet d.

Jeg kan godt finde ud af at lave konstruktoren: Dato(Dato d) { this.år = d.år; this.måned = d.måned; this.dag = d.dag; } Men hvorden kalder jeg den i main-metoden:

Dato d2 = d1.Dato(Dato d);

dur ikke. Hvad knækker jeg denne "nød". mvh Claus c

Jeg kan ikke finde ud af det.

-- Claus Christiansen (cc@it-c.dk), April 04, 2001

Answers

Prøv med Dato d2 = new Dato(d1); Herved kaldes den overloadede konstruktor Dato med d1 som argument (dvs. det bliver din nye konstruktor der bliver kaldt) og vi beder om at få lavet et nyt object med "new" og vi siger at resultatobjektet skal hedde d2 med tildelingssætningen.

-- Lars.

-- Lars Birkedal (birkedal@it-c.dk), April 05, 2001.


Moderation questions? read the FAQ