Reservation class

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Hi, Hvorfor virker det her ikke???

public static double gnsPladser() { If (total_res != 0) return (total_plads / total_res); } M.v.h, Nada

-- Nada Alzubeidi (nada@it-c.dk), March 14, 2001

Answers

(1) Du skal skrive if, ikke If (med stort I).

(2) Når du lover at metoden returnerer en double, så skal den returnere en double, også nå total_res == 0. Dvs der skal være en else-gren og en return 0.0; eller lignende.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), March 14, 2001.


Moderation questions? read the FAQ