Java29

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Hej Jeg sidder og fumler rundt med Histogramfilen osv. Jeg kan ikke få den til at refere til terningefilen, selvom de ligger samme sted, og man skal vel bruge terningefilen til løsningen?? jeg bliver ved med at få en fejlmeddelelse der siger "NoClassDefFoundError" vh Louise

-- louise (louise@trolle.dk), February 19, 2001

Answers

Du skal først oversætte Terning.java til Terning.class.

Hvis du har gjort det, og Terning.class ligger samme sted (samme katalog/mappe) som Histogram.class, og det stadig ikke virker, så har du nok sat CLASSPATH til et eller andet (i C:\autoexec.bat under MS Win 95/98/ME, og under System | Settings | Environment eller lignende under MS Win NT/2000), men har glemt at inkludere stien "dette katalog", betegnet prik (.) i din CLASSPATH. Men egentlig burde du slet ikke behøve bekymre dig om CLASSPATH.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), February 19, 2001.


OK, ArrayIndexOutOfBoundsException er en helt anden sag: det skyldes at du har glemt at skrive et kommandolinieargument til Histogram.

Det skal køres sådan her:

java Histogram 10000

hvis du vil kave 10000 terningkast.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), February 19, 2001.


Hm det ser rigtigt nok ud, men jeg får stadig beskeden Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfbounsException at Histogram.main.

Hvad og hvordan er det lige vi skal bruge filerne terning og histogram - sådan rent referencemæssigt? (nåede ikke til Java29 i instruktortimerne...)

-- louise (louise@trolle.dk), February 19, 2001.


Moderation questions? read the FAQ