Hvor er du så høj?

greenspun.com : LUSENET : Simon Schultz : One Thread

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man bliver lige så høj som dig?

Hilsen A. Nonym

-- A. Nonym (dytten@mail.dk), February 11, 2001

Answers

Response to Hvor er du så høj?

Kære A. Nonym,

Det er et rigtigt godt spørgsmål - Kunne godt selv tænke mig at vide det.

Hilsen Simon Schultz

-- Simon Schultz (schultz@it-c.dk), February 11, 2001.


Moderation questions? read the FAQ