DM

greenspun.com : LUSENET : Ultimate : One Thread

Der er i weekenden, uge 6) DM i Ultimate i Århus - hvis du har lyst til at vide hvilken placering KFK's damerække fik - så send en forespørgsel

-- Inge Troest (troest@it-c.dk), February 07, 2001

Moderation questions? read the FAQ