Efternavn

greenspun.com : LUSENET : Efternavn : One Thread

Diskussionen i dette forum skulle gerne gå på om du synes det er pænest at hedde

1) Gissel-Ahmt 2) Ahmt-Gissel

til efternavn....

Vær sød at komme med din mening i dette forum...

KH Mie

-- Mie (mie@it-c.dk), February 07, 2001

Answers

Gissel-Ahmt heller end Ahmt-Gissel

mvh Bond James

-- Steinar (steinar@it-c.dk), February 07, 2001.


ingen af de dele

Ahmt er absolut pænset

-- (mie@it-c.dk) ((mie@it-c.dk)), April 21, 2001.


Moderation questions? read the FAQ