STD

greenspun.com : LUSENET : Single piger med sprogligt gymnasium som baggrund : One Thread

Hvordan skjuler man sine kønsygdomme på den bedste måde?

-- Anders Bonde (abjensen@worldonline.dk), February 07, 2001

Moderation questions? read the FAQ