Hvad skal min hjemmeside indeholde?

greenspun.com : LUSENET : jussi : One Thread

Jeg skal til at igang med at lave min personlige hjemmeside. Hvad mener du er særdeles vigtigt for indholdet på min hjemmeside. Hvilke inddellinger, menuer indhold er en god ide?

-- Jussi Arstorp (jussi@it-c.dk), February 07, 2001

Answers

nude pics!

playboy

-- Hugh Hefner (hughhefner@playboy.com), February 07, 2001.


Moderation questions? read the FAQ