Scoreforsøg

greenspun.com : LUSENET : Single piger med sprogligt gymnasium som baggrund : One Thread

Dur denne replik: "Hey, dine øjne er som skovsøer - bor du i øvrigt her omkring?"

-- Anders Bonde (abjensen@worldonline.dk), February 07, 2001

Moderation questions? read the FAQ