Udformning af rapporter?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Vejledning i udformning af rapporter (PDF, 3 sider), jeg fandt den ikke?

/Ulf

-- Ulf Toke (ulftoke@it-c.dk), January 30, 2001

Answers

Beklager at den manglede. Nu er den på plads.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), January 31, 2001.

Moderation questions? read the FAQ