Må alle stille (og besvare) spørgsmål?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Ja, dette forum er åbent for alle deltagere på Grundlæggende Programmering.

Har du et spørgsmål af generel interesse, så stil det her, ikke i en e-mail til læreren!

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), January 25, 2001


Moderation questions? read the FAQ