Sker der noget her

greenspun.com : LUSENET : Aadalskolen : One Thread

Er der overhovedet nogen der benytter dette spørgeforum? Det er lidt svært at finde ind i. Hvad har I forestillet jer der vil bliver spurgt om? Det synes jeg er ret uklart.

Venlig hilsen Syss Gejhede Olsen

-- Syss Gejhede Olsen (sgo@esbkomm.dk), November 21, 2000

Answers

Du er den første der benytter forumet, vi har oprettet det til at afprøve, om dette kan være en måde at få en direkte dialog igang, mellem skolebestyrelsen og forældrene på skolen. Det tager formodentligt lidt tid at komme igang, men vi vil tage det op på næste bestyrelsesmøde. Jeg er ked af at det var svært at finde ind i, og jeg vil gerne have at vide præcist, hvad der giver problemer, så jeg kan rette det. Med venlig hilsen

-- Jesper Tanggaard (jta@ribeamt.dk), November 21, 2000.

Moderation questions? read the FAQ