velkommen til museumsguide.dk-svarservice!

greenspun.com : LUSENET : museumsguide-svarservice : One Thread

I museumsguide.dk-svarservice kan du stille spoergsmaal til et panel bestaaende af en gruppe forskellige fagpersoner med erfaring inden for museumsformidling. Dette panel vil efter bedste evne komme med et kvalificeret svar.

-- webredaktoer (kjacobsen@it-c.dk), November 01, 2000

Moderation questions? read the FAQ