internetshopping

greenspun.com : LUSENET : Gedachtenspinsels : One Thread

http://www.internetshopping247.com/ Deze site geeeft weer wat de consequenties zijn van internet shopping systemen in Amerika. Als je dit dagboek doorkijkt kun je je voorstellen dat er zoveel dot.coms in de problemen komen. Hoe lang accepteerd de consument dit nog. Of is dit juist wat we allemaal willen?

-- Ben Koot (ben@travelcompass.net), October 05, 2000

Moderation questions? read the FAQ