medlemsinformasjon pe web

greenspun.com : LUSENET : LA1B diskusjonsforum : One Thread

Hei !

Jeg er utflyttet medlem av Bergensgruppen. Da jeg er i Bergen fra tid til annen, hadde det vfrt fint om mxteplan mm ble lagt ut pe gruppens hjemmeside.

What say ?

73 de LA4SGA - Richard

-- LA4SGA - Richard Saue (rsaue@yahoo.com), September 30, 2000


Moderation questions? read the FAQ