Digital devide en stress relieve

greenspun.com : LUSENET : Gedachtenspinsels : One Thread

..."Opa gaat met z'n 4 jarige kleinzoon naar de stad en vraagt het ventje of hij bij Bart Smit iets wil uitzoeken. Nee opa niet naar Bart Smit. Jawel ventje de winkel heet Bart Smit... Nee opa; bartsmit.nl"

onthaasting op http://www.travelcompass.net/humor.htm

-- Ben Koot (ben@travelcompass.net), September 26, 2000


Moderation questions? read the FAQ