login pe hug udefra fejler

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Ner jeg forsxger login pe hug udefra, er det som om mit username eller password er forkert.

Er der nogen der ved om hug har det derligt ixjeblikket? Kan problemmet vfre at jeg pe skolen har fndret password?

Jeg er selvfxlgelig overbevist om at jeg benytter det rigtige username og password. Bede det nye og det gamle er forsxgt. Jeg er opmfrksom pe store- og sme bogstaver.

-- Henrik Ildor (hi@iocon.dk), September 21, 2000

Answers

Response to login pe hug fejler.

Man behxver ikke vfre skitzofren for at besvarer sine egne spxrgsmel, men det hjflper :-) Password og username er korrekt. Login hjemme fra privaten virker. Men fra jobbet virker det fortsat ikke. Jeg tror det er et forsxg hver at chekke firewallen pe mit job. Hvilket jeg vil gxre. Jeg troede, meske fejlagtigt, at der var hul igennem og validering foregik pe hug. Men det er meske igen bare vildledende fejlmeddelser.

-- Henrik Ildor (hi@it-c.dk), September 21, 2000.

Moderation questions? read the FAQ