lyd eller ej??

greenspun.com : LUSENET : Lyd pe nettet : One Thread

Synes du om websites med lyd? Er det overraskende og gribende ner man pludselig ikke bare fer billeder gennem skfrmen, men ogse lyd gennem hxjtalerne - eller er det bare irriterende og forstyrende? - Deltag i denne debat, skriv din mening, stil spxrgsmel, svar pe spxrgsmel, ordet er frit...

-- marie fryland (marie@it-c.dk), September 06, 2000

Answers

Jeg mener det er af stor betydning for et sites udtryksform af det kan gengive lyd. Det kan til tider virke rimeligt monotont med "dxde" sites se... - lad os lyd pe!!!!! Dette var bare min mening om det sag se jeg slutter her. Forresten har jeg lige udarbejdet mit eget site - check det ud. www.balthaser.com Her har jeg forsxgt at kombinere lyd og billede for at give et stfrkere budskab til den enkelte besxgende pe sitet.

-- Mark H. (hellenberg@hotmail.com), September 07, 2000.

Generelt synes jeg ogse at lyd er ok, men der er tilfflde hvor det er en kfmpe misforsteelse. Et eksempel er ner Windows booter -- dette er til gene for mange millioner af mennesker verdenen over.

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), September 12, 2000.


Moderation questions? read the FAQ