Hvad er meningen?

greenspun.com : LUSENET : Hjemmelavet fond eller terning? : One Thread

Kfre Rikke

Kan det virkelig vfre rigtigt, at man skal finde sig i den slags endsvage debatfora, ner hundredevis af ubedssoldater dxr i Rusland, danskerene har travlt med at sftte sig ind i Euroen og kun en lille procentdel af befolkningen kan fxlge M&M's drenge i kval-kampen mod islfndingene, enten fordi de skal til beboerhavefest eller fordi pornokanalen TV-Danmark er den eneste "danske" kanal, der har stor nok kassekredit til at indhente rettighederne. Skal man det, hva?

Hutte

-- Rikke Vogelsang (rv@it-c.dk), September 01, 2000

Answers

Man skal ikke undervurdere vigtigheden af fond eller terning i kxkkenet. Der kan vfre store smagsforskelle pe spil, og jeg vil da meget hellere nyde en dejlig suppe til fodbolden end en terningbasseret -- ner man nu har valget -- og ikke nxdvendigvis selv skal lave den. Ang. valget, se kan man spxrge om det ikke alligevel er mere intelligent at se fodbold end at hxre pe alle de politikere som ikke kan andet en lyve og manipulere for at fe deres budskab ud. Derudover kan det undre, at TV-Danmark er den eneste kanal med stor nok kassekredit, det betyder jo at der er nogen som ser det skidt -- hmm. Ne, men det me vfre nok nonsens for denne gang

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), September 12, 2000.


Terninger er noget, man rafler med pC% et vC&rtshus...

-- Bo SC8ndergaard (bo.sondergaard@pol.dk), November 01, 2000.

Moderation questions? read the FAQ