Hvorfor vælger nogle fotografer at bruge grafik i deres billeder?

greenspun.com : LUSENET : Fotografiet som kunst : One Thread

Jeg er ved at lave et projekt om fotografi sat op imod original grafik. Jeg kunne godt bruge lidt hjælp til at få besvaret følgende : Hvorfor vælger nogle fotografer at bruge grafik i deres billeder, jeg kunne fx. nævne fotogravure? Hvis der er nogle fotografer, der bruger overnævnte metode, vil jeg blive glad, hvis de vil kontakte mig. Der er nemlig flere spørgsmål, der ville være interessante at få besvaret bl.a omkring arbejdsmetoder.

-- Louise Cleyton Jørgensen (lou_136@hotmail.com), April 05, 2000

Moderation questions? read the FAQ